Norsk teknologi gjør oljeleting renere og raskere

Ny metode vil kunne spare industrien milliarder hvert år. Siden 2016 har Trond Rolfsvåg, gründer og daglig leder i Hydrophilic, og hans team fra blant andre Aarbakke Innovation og NORCE omgjort en enkel idé til et avansert verktøy.

Ny metode vil kunne spare industrien milliarder hvert år. Siden 2016 har Trond Rolfsvåg, gründer og daglig leder i Hydrophilic, og hans team fra blant andre Aarbakke Innovation og NORCE omgjort en enkel idé til et avansert verktøy.

Med Hydrophilic-sonden kan volumberegning av nye funn gjøres mye raskere og mer miljøvennlig enn med dagens metoder.

Når en letebrønn gjør et funn er det avgjørende å avklare volumet av reservoaret for å vurdere om funnet skal utvikles videre eller forlates. I dag gjøres dette ved å bore avgrensingsbrønner. Denne prosessen kan ta flere år, og er svært dyr og ugunstig for havbunnen.


Vi har regnet ut at Hydrophilic-sonden potensielt kan redusere antall avgrensingsbrønner på norsk sokkel med 10 i året, en besparelse på 2 milliarder kroner og en kraftig reduksjon i miljøinngripelser. Vi vil også kunne omgjøre et funn til et felt på mye kortere tid enn i dag, fordi vi vil ha bedre informasjon på et tidligere tidspunkt, sier Rolfsvåg.


Enkel idé teknologisk gjennomført

Mens teknologien bak verktøyet er avansert, er idéen enkel. Ved å måle vanntrykket utenfor brønnen kan Hydrophilic regne seg frem til olje/vann-kontakten, som igjen forteller oss hvor stort funnet er. Denne typen måling har aldri vært tilgjengelig for industrien tidligere. Men i laboratoriene og ved verktøysbenkene hos NORCE og Aarbakke Innovations har den patenterte Hydrophilicsonden blitt stadig mer avansert, og i stand til å gjøre stadig mer nøyaktige målinger.

Enorme miljøbesparelser

En rigg bruker i gjennomsnitt rundt 35 tonn diesel om dagen, og bruker rundt 30 dager på å bore en avgrensingsbrønn. Med dataene Hydrophilic har fått, vil energiselskapene ved bruk av den nye teknologien kunne kutte 220 riggdager hvert år bare på norsk sokkel. Det tilsvarer en årlig reduksjon i utslipp på rundt 32 000 tonn CO2 og 400 tonn NOx, og en utslippsreduksjon av borekaks til havbunnen på rundt 8700 tonn. I tillegg vil bruken av drillkjemikalier reduseres med rundt  44 000 tonn. Total miljøbesparelse vil være høyere, da disse regnestykkene ikke engang tar hensyn til reduksjonen i utslipp fra støttefartøyer og helikoptre. Internasjonalt er miljøbesparelsene estimert til ti ganger høyere enn dette.


Stor interesse

Per juni 2020 er Equinor, AkerBP, OMV, Wintershall DEA og Vår Energi involvert i teknologien som investorer og støttespillere. I tillegg er NORCE og Aarbakke Innovation med som partnere.

— Vi åpner opp for nye investorer som vil være med å finansiere kommersialiseringen av denne spennende teknologien, og oppfordrer interesserte til å lese mer på nettsiden vår, sier Rolfsvåg. Under Forskningsrådets Demo2000 i 2019 oppnådde prosjektet høyest mulige karakterer, og ble tildelt 10 millioner kroner i utviklingsmidler. Verktøyet skal testes i felt i løpet av 2022. Når Hydrophilic-sonden lanseres for alvor vil teknologien være med å gjøre norsk oljeindustri, allerede en av verdens reneste i sitt slag, enda mer miljøvennlig og enda mer lønnsom.